تبلیغات
وبلاگ من ツ

همیشه ذره ای حقیقت پشت هر "فقط یه شوخی بود"، کمی کنجکاوی

پشت "همینطوری پرسیدم"، قدری احساسات پشت "به من چه

اصلا" ... ،مقداری خرد پشت "چه میدونم" واندکی درد پشت "اشکال

نداره" وجود داره...
یکشنبه 2 مرداد 1390 | نظرات ()